Bürgerinformationssystem der Stadt Koblenz - Stadtrat


Mandatsträger:

NameMitgliedschaftArt der Mitarbeit
OberbürgermeisterOberbürgermeister Vorsitzende/r des GremiumsVorsitzende/r des Gremiums
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen RatsmitgliedRatsmitglied
FWFW RatsmitgliedRatsmitglied
FWFW RatsmitgliedRatsmitglied
FWFW RatsmitgliedRatsmitglied
FWFW RatsmitgliedRatsmitglied
FBGFBG RatsmitgliedRatsmitglied
FBGFBG RatsmitgliedRatsmitglied
SfKSfK RatsmitgliedRatsmitglied
FBGFBG RatsmitgliedRatsmitglied
FDPFDP RatsmitgliedRatsmitglied
FDPFDP RatsmitgliedRatsmitglied
AfDAfD RatsmitgliedRatsmitglied
AfDAfD RatsmitgliedRatsmitglied
RatsmitgliedRatsmitglied
Die LinkeDie Linke RatsmitgliedRatsmitglied