Bürgerinformationssystem der Stadt Koblenz - TOP Ö 1.3.1: VOB/A-EU-Neubau Stauraumkanal Andernacher Straße, Koblenz-Lützel-Vergabe-Nr.: 2019-85-0855-EO

Beschluss: ungeändert beschlossen