Bürgerinformationssystem der Stadt Koblenz - Information über ULTRANET, Bundesfachplanung Abschnitt D Weißenthurm - Riedstadt